Talbiyah adalah lafaz atau seruan yang diucapkan oleh jemaah haji dan umrah ketika dalam ihram sebagai tanda menyatakan niat untuk menunaikan ibadah tersebut.

Talbiyah - Labbaik Allahumma LabbaikKlik Pada Gambar Untuk Dengarkan Lafaz Talbiyah

Berikut adalah lafaz Talbiyah dalam bahasa Arab serta maksudnya dalam bahasa Malaysia:

Dalam bahasa Arab:

“لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.”

Maksudnya dalam bahasa Malaysia:

“Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, aku sambut panggilan-Mu. Aku sambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku sambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.”

Talbiyah ini diucapkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan hati oleh jemaah haji dan umrah, menandakan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT serta kesediaan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Dilafazkan berulang kali sepanjang perjalanan menuju ke Mekah dan ketika menjalankan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haji dan umrah. Ia merupakan ungkapan ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT.

Makna dan Pengertian

1. “Labbaikallahumma labbaik” (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ):

 • “Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, aku sambut panggilan-Mu.”
 • Menunjukkan kesediaan dan kerelaan jemaah untuk memenuhi panggilan Allah SWT dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah.

 

2. “Labbaika laa syariika laka labbaik” (لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ):

 • “Aku sambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku sambut panggilan-Mu.”
 • Penegasan tentang keesaan Allah SWT dan penolakan terhadap segala bentuk kesyirikan.

 

3. “Innalhamda wan ni’mata laka wal mulk” (إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ):

 • “Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu.”
 • Pengakuan bahawa segala pujian, nikmat, dan kekuasaan mutlak adalah milik Allah SWT semata-mata.

 

4. “Laa syariika lak” (لَا شَرِيكَ لَكَ):

 • “Tiada sekutu bagi-Mu.”
 • Penegasan akhir tentang keesaan Allah dan penolakan terhadap segala bentuk penyekutuan dalam keesaan Allah SWT.

 

Fungsi dan Kepentingan Talbiyah

 • Menyatakan Niat dan Kesediaan: Talbiyah melambangkan niat dan kesediaan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ia adalah ungkapan keikhlasan dan penyerahan diri kepada Allah SWT.
 • Menguatkan Tauhid: Melalui Talbiyah, jemaah memperkuatkan keyakinan tentang keesaan Allah SWT dan menolak segala bentuk syirik.
 • Zikir dan Doa: Talbiyah adalah salah satu bentuk zikir dan doa yang membawa ketenangan jiwa serta meningkatkan kesedaran rohani jemaah.
 • Penyatuan Umat Islam: Dengan melafazkan Talbiyah, jemaah dari pelbagai latar belakang dan negara bersatu dalam satu tujuan yang sama, iaitu menyembah Allah SWT dan melaksanakan salah satu rukun Islam.

Waktu dan Tempat Melafazkan Talbiyah

 • Sebelum Memasuki Miqat: Talbiyah dilafazkan sebaik sahaja jemaah memasuki miqat, iaitu tempat atau waktu yang telah ditentukan untuk berniat ihram bagi haji atau umrah.
 • Sepanjang Perjalanan: Jemaah dianjurkan untuk terus melafazkan Talbiyah sepanjang perjalanan menuju ke Mekah dan ketika berada di tanah suci sehingga memasuki Masjidil Haram dan memulakan tawaf.

Penutup

Talbiyah adalah seruan yang penuh makna dan simbolik dalam ibadah haji dan umrah. Ia mengandung pengakuan tentang keesaan Allah, penyerahan diri sepenuhnya kepada-Nya, dan kesiapsediaan jemaah untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan penuh keimanan.

Banyak lagi perkongsian di sini –> TEKAN DI SINI